mazowieckie

Zamek w Ciechanowie (12.05.2018) cz.2

woj. mazowieckie

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – zamek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia mazowieckiego Janusza I. Warownia od początku swojego istnienia była wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana. Największych zniszczeń zamek doznał w okresie potopu szwedzkiego oraz 1708 r. w czasie wojny północnej. Pierwsze poważne prace remontowe rozpoczęto w XX wieku.

fot: Nikon D5000

Rynek w Pułtusku (05.05.2018)

woj. mazowieckie

W Pułtusku znajduje się najdłuższy w Europie brukowany rynek. Jego długość to 400 metrów. Oś rynku wyznacza wieża ratuszowa, w której znajduje się Muzeum Regionalne. Rynek jest prostokątny, otoczony zadbanymi klasycystycznymi kamienicami.

fot: Nikon D5000

Bazylika kolegiacka w Pułtusku (05.05.2018)

woj. mazowieckie

Bazylika kolegiacka Zwiastowania NMP w Pułtusku została ufundowana przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego w 1449. Od tego czasu jest drugą w hierarchii świątynią w diecezji płockiej po katedrze płockiej. W 1975 papież Paweł VI nadał kolegiacie tytuł bazyliki mniejszej.

fot: Nikon D5000

Zamek w Iłży (23.08.2018)

woj. mazowieckie

Zamek w Iłży zbudowany został prawdopodobnie w latach 1326-1347 z inicjatywy biskupa krakowskiego. Przebudowany w połowie XVI i w XVII wieku dzięki czemu zyskał wystrój renesansowy i nowe fortyfikacje bastejowe. Zniszczony przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie w czasach Potopu. Odbudowany w XVII wieku i po pożarze opuszczony pod koniec wieku XVIII.

fot: Nikon D5000