świątynie

Bazylika kolegiacka w Pułtusku (05.05.2018)

woj. mazowieckie

Bazylika kolegiacka Zwiastowania NMP w Pułtusku została ufundowana przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego w 1449. Od tego czasu jest drugą w hierarchii świątynią w diecezji płockiej po katedrze płockiej. W 1975 papież Paweł VI nadał kolegiacie tytuł bazyliki mniejszej.

fot: Nikon D5000

Bazylika katedralna w Płocku (16.06.2018)

woj. mazowieckie

W 1130 na miejscu pierwszej, zburzonej katedry, którą wzniósł zapewne Bolesław Śmiały, biskup płocki Aleksander z Malonne przystąpił do budowy nowej, okazałej świątyni. Została ona konsekrowana w 1144. Wielokrotnie niszczona, odbudowywana, przebudowywana i remontowana. 1 lipca 1910 papież Pius X obdarzył katedrę tytułem bazyliki mniejszej.

fot: Nikon D5000

Wawel, Bazylika archikatedralna, Kraków (18.05.2015)

woj. małopolskie

Wawel – wzgórze, na którym znajdują się dwa zespołu budowlane: Zamek Królewski i bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława.

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława – kościół archikatedralny, miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku. Pochowani są tutaj między innymi św. Stanisław ze Szczepanowa i inni biskupi krakowscy aż po czasy współczesne, prawie wszyscy królowie od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego (łącznie 17 królów wliczając Jadwigę i Annę Jagiellonkę) i członkowie rodzin królewskich oraz wodzowie, przywódcy polityczni i wieszcze narodowi. Obecny kościół gotycki powstał w XIV wieku na miejscu wcześniejszych katedr romańskich.

fot: Nikon D5000