woj. mazowieckie

Zamek w Szydłowcu (Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, Pałac Radziwiłłów) – dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny. Wybudowany w latach 1470-1480 na miejscu dawnego grodu. W latach 1515-1526 nastąpiła przebudowa i rozbudowa gotyckiego zamku na renesansową rezydencję, w latach 1619-1629 dokonano ostatniej przebudowy zamku w stylu późnorenesansowym i barokowym.

fot: Nikon D5000

woj. wielkopolskie

Zamek Królewski w Poznaniu – rezydencja królewska wzniesiona prawdopodobnie w XIII w. przez Przemysła II, następnie wielokrotnie rozbudowywana. Zamek został częściowo zniszczony w czasie wojny północnej, popadł w ruinę. Odbudowany szczątkowo pod koniec XVIII w. Ponownie zniszczony w 1945, odbudowany częściowo w latach 1959–1964, następnie zrekonstruowany w latach 2010–2013.

fot: Nikon D5000

woj. opolskie

Zamek Oppersdorffów w Głogówku – dawna rezydencja książęca i rycerska, długoletnia siedziba rodu Oppersdorffów. Zbudowany został w stylu manierystycznym i barokowym, jednak dzieje zamku sięgają średniowiecza a powstanie pierwszego zamku datuje się na przełom XIII i XIV stulecia. W czasie potopu szwedzkiego, na zamku przez dwa miesiące rezydował król Jan Kazimierz. Obecnie na zamku prowadzone są prace remontowe.

fot: Nikon D5000

woj. łódzkie

Zamek w Oporowie – ceglany zamek wzniesiony w stylu gotyckim w latach 1434-1449 przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego. Mimo wielu przebudów dokonanych w XVII, XVIII i XIX w. nastąpiły tylko niewielkie zmiany.

fot: Nikon D5000

woj. mazowieckie

Zamek Królewski w Warszawie – pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

fot: Nikon D5000

woj. opolskie

Zamek Piastowski w Opolu – zamek którego budowę rozpoczął w 1217 r. książę Kazimierz I opolski na miejscu wcześniejszego grodu Opolan, rozebrany w latach 1928–1931. Do dzisiaj zachowała się Wieża Piastowska.

fot: Nikon D5000

woj. opolskie

Zamek Górny w Opolu – jeden z dwóch zamków w Opolu. Zbudowany został w II poł. XIV w., natomiast rozebrany w XVII w. Jedyną pozostałością po nim jest wieża zamkowa.

fot: Nikon D5000

woj. mazowieckie

Zamek w Gostyninie – zbudowany w XIV wieku przez książąt mazowieckich, zniszczony w XVII i XVIII wieku. W 2009 roku na terenie zamku zbudowany nowy, stylizowany na zamek obiekt, który zawiera w swoich murach fragmenty średniowiecznego zamku.

fot: Nikon D5000

woj. opolskie

Książęcy Zamek w Niemodlinie – późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi oraz gotyckimi reliktami. Murowany zamek wzniesiony został w 1313 roku, jednak stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie w późniejsze renesansowe mury. Zamek w Niemodlinie jest jednym z najbardziej wartościowych historycznie, największych oraz najpotężniejszych zamków w Polsce.

fot: Nikon D5000

woj. mazowieckie

Zamek książąt mazowieckich w Czersku – zamek gotycki zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia Janusza I w miejscu drewniano ziemnego grodu. W 1526 roku zamek stał się własnością królewską a od 1547 podlegał królowej Bonie. Zamek doznał bardzo poważnego uszcerbku w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. Kolejnych zniszczeń zamek doznał w XVIII i XX wieku.

fot: Nikon D5000

 

woj. dolnośląskie

Zamek Książ – trzeci największy i jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Wybudowany w XIII wieku na miejscu dawnego grodu. W swojej burzliwej historii przechodził z rąk do rąk, należał do różnych dynastii i krajów, był niszczony i odbudowywany. W czasie II wojny światowej jedna z kwater Hitlera.

fot. Nikon D5000

woj. mazowieckie

Zamek w Liwie – zamek książęcy wzniesiony przez księcia Janusza I w XV wieku jako strażnica graniczna. Warownia uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku oraz na początku XVIII wieku. W XX wieku przeprowadzono rekonstrukcję wieży oraz odbudowano dwór.

fot: Nikon D5000

woj. mazowieckie

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – zamek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia mazowieckiego Janusza I. arownia od początku swojego istnienia była wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana. Największych zniszczeń zamek doznał w okresie potopu szwedzkiego oraz 1708 r. w czasie wojny północnej. Pierwsze poważne prace remontowe rozpoczęto w XX wieku.

fot: Nikon D5000