zamki

zamki / ruiny / pozostałości

woj. mazowieckie
woj. dolnośląskie
woj. opolskie
woj. łódzkie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. zachodniopomorskie
woj. małopolskie
woj. wielkopolskie

Zamek w Ciechanowie (12.05.2018) cz.2

woj. mazowieckie

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – zamek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia mazowieckiego Janusza I. Warownia od początku swojego istnienia była wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana. Największych zniszczeń zamek doznał w okresie potopu szwedzkiego oraz 1708 r. w czasie wojny północnej. Pierwsze poważne prace remontowe rozpoczęto w XX wieku.

fot: Nikon D5000

Zamek w Iłży (23.08.2018)

woj. mazowieckie

Zamek w Iłży zbudowany został prawdopodobnie w latach 1326-1347 z inicjatywy biskupa krakowskiego. Przebudowany w połowie XVI i w XVII wieku dzięki czemu zyskał wystrój renesansowy i nowe fortyfikacje bastejowe. Zniszczony przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie w czasach Potopu. Odbudowany w XVII wieku i po pożarze opuszczony pod koniec wieku XVIII.

fot: Nikon D5000

Zamek w Rawie Mazowieckiej (23.08.2018)

woj. łódzkie

Zamek wzniesiony został w II połowie XIV wieku jako najbardziej wysunięta na południowy- zachód warownia Mazowsza. Zniszczony w czasie pożaru w 1507 roku, został odbudowany w I ćwierci XVI w. W obliczu rozwoju sztuki wojennej zamek utracił znaczenie warowni trudnej do zdobycia i stał się miejscem “odosobnienia” dla co znamienitszych więźniów. Od XVII wieku zamek chylił się ku ruinie. Po II wojnie światowej rozpoczęto prace konserwatorskie.

fot: Nikon D5000

Zamek w Płocku (16.06.2018) cz.2

woj. mazowieckie

Zamek książąt mazowieckich w Płocku – wzniesiony na początku XIV wieku przez Bolesława II mazowieckiego i rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Do 1495 roku siedziba książąt mazowieckich. W 1538 król Zygmunt Stary przekazał północno-zachodnią część zamku na potrzeby opactwa benedyktynów. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w latach 1655-1660, a następnie podczas III wojny północnej w 1705 roku podczas szturmu wojsk rosyjskich na broniący się w nim szwedzki garnizon. Po tych wydarzeniach zamek nigdy nie odzyskał już dawnej świetności, a jego ruiny rozebrano w XVIII i XIX wieku, pozostawiając jedynie te, które były wykorzystywane przez klasztor.

fot: Nikon D5000

Zamek w Szydłowcu (23.08.2018)

woj. mazowieckie

Zamek w Szydłowcu (Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, Pałac Radziwiłłów) – dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny. Wybudowany w latach 1470-1480 na miejscu dawnego grodu. W latach 1515-1526 nastąpiła przebudowa i rozbudowa gotyckiego zamku na renesansową rezydencję, w latach 1619-1629 dokonano ostatniej przebudowy zamku w stylu późnorenesansowym i barokowym.

fot: Nikon D5000

Zamek Królewski w Poznaniu (28.05.2015)

woj. wielkopolskie

Zamek Królewski w Poznaniu – rezydencja królewska wzniesiona prawdopodobnie w XIII w. przez Przemysła II, następnie wielokrotnie rozbudowywana. Zamek został częściowo zniszczony w czasie wojny północnej, popadł w ruinę. Odbudowany szczątkowo pod koniec XVIII w. Ponownie zniszczony w 1945, odbudowany częściowo w latach 1959–1964, następnie zrekonstruowany w latach 2010–2013.

fot: Nikon D5000

Zamek w Głogówku (20.09.2010)

woj. opolskie

Zamek Oppersdorffów w Głogówku – dawna rezydencja książęca i rycerska, długoletnia siedziba rodu Oppersdorffów. Zbudowany został w stylu manierystycznym i barokowym, jednak dzieje zamku sięgają średniowiecza a powstanie pierwszego zamku datuje się na przełom XIII i XIV stulecia. W czasie potopu szwedzkiego, na zamku przez dwa miesiące rezydował król Jan Kazimierz. Obecnie na zamku prowadzone są prace remontowe.

fot: Nikon D5000

Zamek Królewski w Warszawie (22.07.2018) cz. 1

woj. mazowieckie

Zamek Królewski w Warszawie – pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

fot: Nikon D5000

Zamek w Płocku (17.06.2017) cz.1

woj. mazowieckie

Zamek książąt mazowieckich w Płocku – wzniesiony na początku XIV wieku przez Bolesława II mazowieckiego i rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Do 1495 roku siedziba książąt mazowieckich. W 1538 król Zygmunt Stary przekazał północno-zachodnią część zamku na potrzeby opactwa benedyktynów. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w latach 1655-1660, a następnie podczas III wojny północnej w 1705 roku podczas szturmu wojsk rosyjskich na broniący się w nim szwedzki garnizon. Po tych wydarzeniach zamek nigdy nie odzyskał już dawnej świetności, a jego ruiny rozebrano w XVIII i XIX wieku, pozostawiając jedynie te, które były wykorzystywane przez klasztor.

fot: Nikon D5000

Zamek w Niemodlinie (18.08.2018) cz. 1

woj. opolskie

Książęcy Zamek w Niemodlinie – późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi oraz gotyckimi reliktami. Murowany zamek wzniesiony został w 1313 roku, jednak stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie w późniejsze renesansowe mury. Zamek w Niemodlinie jest jednym z najbardziej wartościowych historycznie, największych oraz najpotężniejszych zamków w Polsce.

fot: Nikon D5000

Zamek w Czersku (10.06.2017)

woj. mazowieckie

Zamek książąt mazowieckich w Czersku – zamek gotycki zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia Janusza I w miejscu drewniano ziemnego grodu. W 1526 roku zamek stał się własnością królewską a od 1547 podlegał królowej Bonie. Zamek doznał bardzo poważnego uszcerbku w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. Kolejnych zniszczeń zamek doznał w XVIII i XX wieku.

fot: Nikon D5000

 

Zamek Książ (26.06.2017) cz. 1

woj. dolnośląskie

Zamek Książ – trzeci największy i jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Wybudowany w XIII wieku na miejscu dawnego grodu. W swojej burzliwej historii przechodził z rąk do rąk, należał do różnych dynastii i krajów, był niszczony i odbudowywany. W czasie II wojny światowej jedna z kwater Hitlera.

fot. Nikon D5000

Zamek w Liwie (10.06.2017)

woj. mazowieckie

Zamek w Liwie – zamek książęcy wzniesiony przez księcia Janusza I w XV wieku jako strażnica graniczna. Warownia uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku oraz na początku XVIII wieku. W XX wieku przeprowadzono rekonstrukcję wieży oraz odbudowano dwór.

fot: Nikon D5000

Zamek w Ciechanowie (12.05.2018) cz.1

woj. mazowieckie

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – zamek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia mazowieckiego Janusza I. Warownia od początku swojego istnienia była wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana. Największych zniszczeń zamek doznał w okresie potopu szwedzkiego oraz 1708 r. w czasie wojny północnej. Pierwsze poważne prace remontowe rozpoczęto w XX wieku.

fot: Nikon D5000